Aktiefonder – en introduktion

Ett sätt att spara under längre perioder, till exempel till pensionen, är att köpa andelar i aktiefonder. Genom att aktiefonden äger aktier i olika företag får du en kombination av riskspridning och möjlighet till högre avkastning än sparkontot.

En aktie är en andel i ett företag. Om företaget går bra så kan aktien öka i värde. Risken finns dock att bolaget går dåligt och aktien minskar i värde. Kanske hela vägen ner till 0 kronor om bolaget går i konkurs.

Fonder är ett enkelt och billigt sätt att få riskspridning

Genom att äga aktier i flera bolag minskar risken att du ska förlora alla dina pengar, då det är troligt att om några bolag går dåligt så går några andra bra. I alla fall på några års sikt. För att få en god riskspridning behöver du äga aktier i mer än 10 företag i olika branscher. Det kallas ofta för en aktieportfölj.

När du börjar investera i aktier så är det ofta ganska dyrt (inte minst i den tid du behöver lägga ned) och svårt att bygga en bra, hyfsat säker aktieportfölj. Då är aktiefonder ett bra alternativ.

Aktiefonder specialiserar sig ofta på en marknad

Aktiefonder består oftast av ett större antal olika aktier från en eller fler aktiemarknader. Man pratar därför ofta om Sverigefonder, Europafonder, USA-fonder eller Globalfonder. Det beskriver helt enkelt i vilken geografi fonden köper aktier.

I Sverige kan du exempelvis köpa aktiefonder hos fondbolag knutna till de stora bankerna: Robur (Swedbank), SEB Fonder, Handelsbanken Fonder eller Nordea. Men även mindre aktörer som Avanza, Lannebo med flera.

Fondens avgifter har stor påverkan på avkastningen

Fonderna tar betalt genom att en procentavgift av ditt totala sparande varje år går till fonden. Storleken på årsavgiften varierar normalt från 0,2% i stora marknader som USA upp till 2-3% för utvecklingsländer och specialfonder.

Förvaltningsavgiften är halvt osynlig då den dras automatiskt, men ränta-på-ränta effekten gör att den har en väldigt stor påverkan på hur mycket dina fonder stiger på 15, 20, 30 års sikt. Därför är det väldigt viktigt att jämföra avgifterna mellan olika fonder innan du bestämmer dig för en.

Indexfonder med låga avgifter är ett bra alternativ

Breda fonder, som exempelvis Sverigefonder, har ofta svårt att slå aktieindex efter att fondernas avgifter dragits av. Även om en bank har duktiga fondförvaltare som väljer vilka aktier som fonden ska investera i, så har de andra bankerna också det. Experterna tar helt enkelt ut varandra.

Därför har det blivit allt populärare att köpa indexfonder de senaste 35 åren.Med sina låga avgifter ger indexfonderna ofta bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder som investerar på samma aktiemarknader. För den svenska marknaden finns det fonder, exempelvis Avanza Zero, som inte tar ut någon förvaltningsavgift för en svensk indexfond. Över tiden blir det en stor besparing som kan ge en betydligt bättre avkastning än en vanlig Sverigefond.

Like it.? Share it: