Bättre ränta än på banken


De senaste årens låga ränta, nollränta och minusränta har medfört att räntorna på bankernas sparkonton har krympt till noll eller någon ynklig halvprocent. Men det har dykt upp alternativ där du kan låna ut direkt till privatpersoner, företag och fastighetsprojekt och få avkastning som är närmare börsen eller de räntor som låntagare betalar för att låna hos banken.

Chansen till högre avkastning innebär dock också högre risk. Inget av alternativen skyddas av den statliga insättningsgarantin. Då du lånar ut till enskilda personer eller företag är risken att den du lånar ut till inte kan betala tillbaka eller går i konkurs och du inte får tillbaka dina pengar. Dessutom behöver du ofta låsa pengarna i minst ett år för att få tillgång till högre avkastningsmöjligheter på 5 %, 8 % eller 12 %.

Riskhantering centralt vid direktutlåning på Lendify, Toborrow och Tessin

När du lånar ut pengar till enskilda företag eller privatpersoner blir riskhantering och diversifiering centralt. Att inte lägga alla ägg i samma korg blir extremt viktigt. Diversifiering behöver du arbeta med från två perspektiv. Investeringen i lån behöver vara en begränsad del av din totala portfölj och inom ramen för konsumentlån på Lendify, företagslån på Toborrow eller fastighetsprojekt på Tessin bör varje lån bara utgöra en mindre del.

Det finns fortfarande begränsad historisk data hos de svenska peer-to-peer-tjänsterna, så exakt hur många lån som över tiden behövs för att hantera risken att någon går i konkurs är inte känt.

Avkastning med räntor på 4-15 %

Att låna ut pengar till privatpersoner och företag är inte direkt jämförbart med att få ränta på ett bankkonto, utan kan jämföras med att investera i en obligation eller preferensaktie. Beroende på låntagarens kreditvärdighet, säkerhet och längd på lånet så kan den förväntade avkastningen vara från 3-4 % till en kreditvärdig privatperson till 10-15 % för lån till mindre kreditvärdiga privatpersoner, småföretag eller fastighetsprojekt.

 

Tre tjänster att investera i lån hos

 

 

Like it.? Share it: