Fondavgifter

Ett vanligt sätt att investera på längre sikt är att spara i fonder. Det finns en mängd olika fonder, men sak de alla har gemensamt är att de tar ut avgifter. Nivån på avgiften varierar, men i snitt är en hög avgift inte en indikation på att fondens värde kommer att öka snabbare än börsen i snitt. Snarare kan en hög avgift vara en varningssignal.

Olika fonder har olika avgifter. Fyra sorters avgifter du som investerare ska hålla ögonen öppna efter är:

  • Förvaltningsavgift. Beräknas som ett %-värde av sparkapitalet. Om förvaltningsavgiften är 1 % och du har 100 000 kr i fonden blir den årliga förvaltningsavgiften 1000 kr.
  • Prestationsbaserad avgifter. Vissa fonder tar ut en %-avgift baserat på värdeökningen. Oftast behöver fonden stiga med en viss procent innan den prestationsbaserade avgiften utgår.
  • Köpavgift. En viss procent av det du köper fondandelar för försvinner i avgift.
  • Säljavgift. En viss procent av det

Ur avgiftssynvinkel finns det tre vanliga typer av fonder: indexfonder, aktivt förvaltade fonder och hedgefonder.

  • En indexfond följer ett börsindex, exempelvis OMX-index i Sverige eller S&P500 i USA. Avgifterna är låga, normalt mellan 0,2 % och 0,6 %. I Sverige finns Avanza Zero som är en indexfond helt utan avgifter.
  • Aktivt förvaltade fonder försöker slå börsindex genom att köpa aktier som de tror kommer att slå index. Fondavgifterna ligger ofta mellan 0,8 % och 3 % per år.
  • Hedgefonder har som mål att slå index oavsett hur börsen går genom olika investeringsstrategier. De tar vanligen ut både en förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den normala avgiftsstrukturen är 2 % i förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift på 20 %.

Är fondavgiften viktig för avkastningen?

Fondavgiften spelar en stor roll för din avkastning. En fonds avkastning mäts efter avgifter, så en förvaltare måste slå index med mer än avgiften för att slå index. Det finns enskilda förvaltare som gör det, men som grupp slår inte aktivt förvaltade fonder börsindex. Följdaktligen är det rationellt för dig som inte är specialist på förvaltare att välja indexfonder med låga avgifter.

Like it.? Share it: