Fonder

Att köpa fonder är ett sätt att investera i aktier eller räntepapper. Du köper andelar i fonden och fonden köper en blandning av aktier eller räntepapper. På det sättet ger fonder dig riskspridning då du inte lägger alla dina besparingar i ett bolag eller ett räntepapper. De flesta svenska fonderna tar betalt genom att ta en procentavgift av ditt sparkapital i avgift varje år.

Det finns ett stort antal olika typer fonder: aktiefonder, räntefonder, generationsfonder, Sverigefonder, hedgefonder och indexfonder är bara några av namnen på olika fonder. Att få en överblick kan vara svårt, men i grunden handlar fondnamnen om tre saker:

  1. Vad investerar fonden i?
  2. Hur riskfyllda investeringar gör fonden?
  3. Hur dyr är fonden?

Aktiefonder

Aktiefonder köper andelar (aktier) i börsnoterade bolag. De specialiserar sig ofta på en geografisk marknad, storlek av bolag eller bolag i en viss bransch. Exempelvis innebär begreppet Sverigefonder att fonden investerar i bolag noterade på Stockholmsbörsen.

Vissa fonder är aktivt förvaltade, vilket betyder att fondens förvaltare själv väljer bolagen hon tror kommer gå bäst och köper aktier i dem. Andra fonder, så kallade indexfonder, följer passivt snittutvecklingen för börsen vilket gör att de har lägre avgifter. Läs mer om aktiefonder i vår introduktion och varför passiva indexfonder ofta är bättre än aktivt förvaltade fonder.

Räntefonder (obligationsfonder)

Räntefonder investerar i obligationer som ges ut av stater, kommuner och företag. En obligation är ett värdepapper som betalar ränta varje år samt ska betala tillbaka värdet på obligationen när dess löptid tar slut. Det finns obligationer av olika kvalitet, där kvalitet är risken för att utgivaren inte ska kunna betala räntan eller betala tillbaka värdet på obligationen. Räntefonder som investerar i obligationer av hög kvalitet är generellt sätt säkrare än aktiefonder på kort- och medellång sikt. Räntefonder kan ha olika längd på sina obligationer, man talar om korta räntefonder och långa räntefonder. Korta räntefonder är mindre känsliga för ränteändringar.

Om du är en privatperson så är både vanligt banksparande och amorteringar på bolån något du bör göra något du börjar köpa räntefonder.

Generationsfonder

Generationsfonder är en produkt som fondbolagen har tagit fram för framförallt pensionssparande. Det innebär att fonden per automatik ändrar sin fördelning mellan aktier och räntepapper i takt med att du som investerare blir äldre. Tanken är att minska risken för att ett kraftigt börsfall, som 2000 eller 2008, ska minska ditt pensionskapital med upp till 50 %.

Hedgefonder

Hedgefonder är en typ av fonder där fondförvaltaren har som mål att löpande generera absolut avkastning, oavsett hur börsindex går, och även kunna slå börsindex över tiden. Hedgefonder är en beteckning på fonder som ofta har mer frihet att investera i olika typer av värdepapper (aktier, räntepapper och aktieoptioner) än en vanlig aktiefond, men bland hedgefonder finns många olika strategier. Ett gemensamt drag är att de är dyrare än vanliga fonder med både en årlig procentavgift på 2 % och en prestationsbaserad avgift på 20 %. De benämns därför ibland som 2/20-fonder.

De höga avgifterna gör att hedgefonderna oftast inte slår index efter avgifter, även om de skickligaste fondförvaltarna kan slå index under långa perioder. Att till och med de skickligaste fondförvaltarna har svårt att slå index beror på de höga avgifterna och att det inte är enkelt att hitta klipp på aktiemarknaden som i sin helhet är ganska effektiv.

Indexfonder och fondavgifter

Sedan 1970-talet har indexfonder och andra lågkostnadssätt att investera blivit allt mer populära. Anledningen är att höga avgifter snabbt äter upp den överavkastning en skicklig fondförvaltare kan leverera. Indexfonder kostar allt mellan 0 % och 0,6 % per år när du investerar på etablera marknader som USA, Sverige och stora europeiska länder. En vanlig aktiefond ligger ofta mellan 0,8 % och 1,4 % på etablerade marknader. I mindre utvecklade marknader kan avgiften stiga till 3 % per år. Räntefonder ligger mellan 0,1 % och 1 % beroende på vilken typ av obligationer den investerar i. Hedgefonderna kostar oftast 2 % per år plus 20 % av avkastningen över ett visst mål. Läs mer om hur fondavgifter fungerar.

Like it.? Share it: