Tre typer av sparande du behöver


Att ha ett antal månadslöner på ett bankkonto ger dig och din familj ekonomisk buffert om problem skulle uppstå. Exakt hur mycket du behöver ha beror på din situation vad gäller exempelvis löpande utgifter, lån och försäkringar.

Konsumentverket talar om tre typer av sparande: buffertsparande, målsparande och pensionssparande.

Buffertsparande

Buffertsparandet är pengar som ska komma till användning om bilen går sönder och behöver repareras eller för att fylla hålen om du skulle bli sjuk eller arbetslös. I de två senare fallet gäller det dock att även ha försäkringar, för det är få förunnat att ha kunnat spara så mycket så att besparingar kan fylla upp hela skillnaden mellan lön och de offentliga försäkringarna.

Det viktiga med bufferten är att du har omedelbar tillgång till den och inte riskerar att förlora dina pengar. För de allra flesta är ett sparkonto utan bindningstid ett bra alternativ. Se dock till att inte ha pengarna stående på ett vanligt lönekonto med en ränta på noll procent.

Målsparande

Ett målsparande är ofta ett sparande på ett till några års sikt. Som en nästa års semesterresa, kontantinsatsen till nästa bostadsrätt/hus eller ett bröllop. Sparar du till något på kort sikt är det sällan värt att ta några risker med pengarna, även om det kan vara lockande att köpa aktiefonder eller enskilda aktier för att få mer än någon procents ränta på kapitalet.

Om målsparandet sker på lång sikt, exempelvis en grundplåt till barnens första lägenhet eller studiekostnader, är det värt att hantera besparingen som en investering och faktiskt köpa aktiefonder, obligationsfonder eller enskilda aktier för att få högre avkastning. Den långa tidsperioden ger dig möjlighet att hantera börsens upp- och nedgångar.

Pensionssparande

Pensionssparande kan ske som exempelvis Individuellt Pensionssparande (IPS), vilket främst är intressant om du betalar statlig skatt. Även om det är viktigt att spara till pensionen, bör du som är fortfarande är ung tänka på att du kommer behöva pengar innan du fyller 67 år. Så se till att fylla buffertkontot och börja målspara till stora utgifter innan du sätter av stora summor till pensionskontot.

Like it.? Share it: