Varför välja indexfonder?

Om du vill bygga upp ditt sparkapital genom att investera i aktiefonder är det främst två saker som avgör hur väl du lyckas: hur mycket du investerar och vilken avkastning fonderna uppnår. Tyvärr kan du inte kontrollera vilken avkastning dina aktiefonder kommer att ha, men du kan kontrollera vad de kostar. Då fondavgifter har stor påverkan på din avkastning är det klokt att välja en indexfond med låga avgifter.

På etablerade aktiemarknader finns det en stor mängd skickliga aktörer som investerar. Men trots fina utbildningar och ofta höga löner går snittfonden inte bättre än index. Hälften av fonderna slår index och hälften går sämre än index före fondavgifter. Efter fondavgifter går faktiskt mer än hälften av alla fonder sämre än index. Därför har intresset för indexfonder med låga avgifter växt de senaste åren.

Kan du identifiera aktiefonder som slår indexfonder?

Ibland hävdas det att det inte går att slå aktieindex över tiden och att de investerare som gör det under ett, fem eller till och med tjugo år till stor eller största delen har tur. Att det enda vettiga sättet att investera därför är i indexfonder. Budget365 tror inte att duktiga investerare enbart är tur, utan att går att slå index genom aktiva investeringar.

Frågan för dig är dock inte om en aktiefond kan slå index. Frågan är: Kan jag identifiera fonder som över tiden slår index? Om du är en fondexpert eller intresserad investerare är det svårt. Om du helst sysslar med andra saker är investeringar är det i praktiken omöjligt (annat än om du har tur!). Därför är det klokt att välja indexfonder, för då är ditt resultat i alla fall bättre än snittresultatet. Kombinerar du ett resultat som är bättre än medel med att löpande köpa fondandelar bygger du över tiden upp ditt sparkapital.

Exempel på indexfonder

En indexfond åker snålskjuts på de val som aktiva investerare gör genom att passivt investera i en kopia av den marknaden indexfonden följer. Det kan vara en geografisk marknad (Sverige, Europa, USA, Världen) eller en bransch (exempelvis teknikaktier). Som investeringsamatör är det ofta klokt att börja med indexfonder i breda, geografiska index.

Tre exempel på indexfonder är Avanza Zero (följer OMX30, de största bolagen på svenska börsen, ingen avgift), Nordnet Aktieindex Sverige (följer de 80-100 största svenska bolagen, 0,31 % i avgift) och Danske Invest Global Index (följer Morgan Stanelys index för världens 500 största bolag, 0,44 % i avgift).

Läs mer om sparande i aktiefonder

Like it.? Share it: